Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče: od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti Ekobreg d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu EkoBreg d.o.o., 42220 Novi Marof, Zagorska 112 ili elektroničkom poštom na bakal.ekobreg@gmail.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.
Ekobreg d.o.o. će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.
Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Učinci jednostranog raskida ugovora

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca bez troškova isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Ekobreg d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca Ekobreg d.o.o. može izvršiti tek nakon što joj proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.
Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu EkoBreg d.o.o., 42220 Novi Marof, Zagorska 112,, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Ekobreg d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

  • Za: EkoBreg d.o.o., 42220 Novi Marof, Zagorska 112
  • Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,
  • Datum zaključenja ugovora
  • Ime(na) potrošača (*)
  • Adresa/e potrošača (*)
  • Datum (*)
  • (*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.
  • Potvrda primitka informacija
  • Potpis potrošača

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Prijavite se na naš newsletter

Ne propustite posljednje vijesti i akcije u EkoBregu